Judaikos tyrimų centras

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Lektorės/iai

Prof. dr. Jurgita Verbickienė

Žydų istorijos tyrinėtoja, žydų studijų ir nekrikščioniškų Lietuvos bendruomenių istorijos bei paveldo krypties studijų kūrėja Vilniaus universitete (VU), Istorijos fakultete, VU Istorijos fakulteto Rytų Europos žydų istorijos tyrimų centro vadovė, VU vykdomos iniciatyvos „Grįžtanti atmintis“ idėjos autorė ir pradininkė, mokslinių publikacijų autorė, edukatorė. Moksliniai interesai: Lietuvos žydų istorija ir paveldas, Lietuvos nekrikščioniškų bendruomenių istorija ir paveldas, LDK sociokultūrinė ir socioekonominė istorija, antijudaizmas ir antisemtizmas, etniniai konfliktai, istorijos demografijos tyrimai.

Dr. Lara Lempertienė

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos (LNB) Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Judaikos tyrimų centro vadovė, žydų istorijos ir kultūros tyrėja, knygų sudarytoja ir bendraautorė, mokslinių straipsnių autorė. Tyrimų sritis – Europos ir Lietuvos žydų kultūros istorija ir su ja susiję publikuoti bei rankraštiniai dokumentai. Tiria LNB Judaikos kolekciją, pristato ją akademinei ir plačiajai visuomenei, konsultuoja žydų istorijos ir kultūros tyrėjus ir edukatorius.

Dr. Ugnė Marija Andrijauskaitė

Istorikė, nepriklausoma tyrėja, mokslo populiarintoja ir edukatorė. Istorijos mokslų daktaro laipsnį įgijo Vytauto Didžiojo universitete. Moksliniai interesai – socialinė, kultūros ir sakytinė XX a. Lietuvos istorija bei mikroistorija. Tinklaraščio nenuobodiistorike.tumblr.com autorė.

Dr. Rimantas Kmita

Rašytojas, kultūros istorijos tyrinėtojas. Moksliniai interesai – literatūros sociologija, lietuvių sovietmečio literatūra. Romanas „Pietinia kronikas“ išrinktas Metų knyga, romanas „Remyga“ nominuotas Metų knygos rinkimuose. Dėsto kūrybinį rašymą VU.

Dr. Akvilė Naudžiūnienė

Istorikė, mokslinių publikacijų autorė, dėsto VU Istorijos fakultete, atlieka tiriamąjį bei mokslo populiarinimo darbą VU Istorijos fakulteto Rytų Europos žydų istorijos tyrimų centre. Mokslinių interesų sritys: tautinių mažumų istorija Vidurio ir Rytų Europoje XIX a.–XX a, švietimo istorija Lietuvoje, istorijos didaktika, švietimo istorija Lietuvoje, istorinės atminties tyrimai.

Dr. Dovilė Troskovaitė

Istorikė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorė. Moksliniai interesai – Lietuvos karaimų bendruomenės istorija, demografija, teisinės ir socialinės padėties raida, Lenkijos ir Lietuvos nekrikščioniškų bendruomenių istorija XIX–XX a., sekuliarios nekrikščionių tapatybės formavimas XIX a. pab.–XX a. pirmoje pusėje, nekrikščioniškų bendruomenių kultūra ir paveldas.

Julijana Andriejauskienė

Istorikė, LNB Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Judaikos tyrimų centro vyr. tyrėja, Lietuvos istorijos instituto doktorantė. Tyrinėja tarpukario Kauno žydų bendruomenės istorinį ir kultūrinį palikimą, šiuo metu susitelkusi į Elijaševų šeimos archyvo tyrimą.

Rūta Anulytė

Istorikė, žydų istorijos ir kultūros tyrinėtoja, paveldo specialistė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantė, edukatorė. Akademinio domėjimosi sritis – senosios žydų kapinės. Mėgstamiausia veikla yra Lietuvos regionų žydų istorija: lokaliniai ir genealoginiai tyrimai, žydų kilmės asmenybių ir šeimų istorijų paieška, rekonstrukcija, sklaida. 

Miglė Anušauskaitė

Žydų istorijos ir kultūros tyrinėtoja, semiotikė, vertėja, menininkė, komiksų kūrėja, pieštomis knygomis ir internete publikuojamomis istorijomis prisidėjusi prie komiksų žanro suklestėjimo Lietuvoje. Viena tyrimų sričių – tarpukario žydų jaunimo autobiografijos. Baigė žurnalistikos bakalauro ir semiotikos magistro studijas VU, verčia poezijos ir prozos tekstus iš jidiš kalbos bei judaikos tekstus – iš anglų.

Raminta Bindokaitė-Tamulynienė

VU baigė archeologijos magistro studijas. Lietuvos valstybės istorijos archyvo (LVIA) informacijos ir sklaidos skyriaus vyr. specialistė. „Pirmą kartą į Lietuvos valstybės istorijos archyvą atėjau 2012 m. atlikti praktikos ir ieškoti šaltinių savo magistro darbui, taip ir likau čia iki dabar. Nuo 2018 m. ėmiau labiau domėtis LVIA saugomais dokumentais, susijusiais su žydų istorija“. Padeda tyrinėtojams nepaskęsti archyvuose.

Giedrius Jokubauskis

Tyrinėtojas, diplomatas, istorinės atminties entuziastas, vietos istoriją tyrinėjusių ekspedicijų dalyvis, menininkas. Fotografijos eksponuotos personalinėse ir grupinėse parodose Niujorke (JAV), Barselonoje (Ispanija), Vilniuje (Lietuva), Baku (Azerbaidžanas), Budapešte (Vengrija), jų yra įsigijusios privačios kolekcijose JAV ir Europoje.

Saulė Valiūnaitė

Istorikė, Vilniaus universiteto doktorantė, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus (VGŽIM) darbuotoja, šiuo metu rengiamos Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejaus ekspozicijos kuratorė. Vertėja.

%d bloggers like this: