Kviečiame susipažinti su eilėraščiu, kurį parašė iš Galicijos batsiuvio šeimos kilęs, išvykęs į JAV ir ten tapęs nepaprastai produktyviu literatu Jakobas (Jankevas) Adleris (1874-1974). Jis rašė satyrą, kūrė teatro pjeses, išleido kelias eilėraščių rinktines ir redagavo kultūrinius laikraščius. O šis humoristinis ir pamokomas eilėraštis įdomus tuo, kad atskleidžia žydų mitologijai gana neįprastą požiūrį į gyvates.

Moksleivio piešinys viename iš sąsiuvinių, surinktų YIVO pedagogikos muziejui. Nacionalinės bibliotekos Judaikos kolekcija.

iš jidiš kalbos vertė Miglė Anušauskaitė

Iš J. Adlerio eilėraščių rinkinio “Lider“ (New York: “Verlag“, 1924)