Renginio „Apie žydų istoriją mokykloje kitaip. Miglės Anušauskaitės edukacinių komiksų pristatymas“ metu sulaukėme mokytojų prašymo parengti bibliografiją leidinių, galėsiančių paįvairinti ir praturtinti žydų istorijos ir kultūros pristatymą mokyklose. Dalinamės trumpu sąrašu, kuris, tikėtina, pravers ne tik mokytojams.

Šiaučiūnatė–Verbickienė J., sud. Abipusis pažinimas: lietuvių ir žydų kultūriniai saitai. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2010.

Butautis T. Joniškio krašto žydų gyvenimas tarpukariu (1918-1940 m.) Joniškis 2003.

Čiplytė J.V. Mažosios Jeruzalės – Panevėžio žydų istorija. Vilnius: Homo liber, 2009.

Dawidowicz L. Iš tos vietos ir laiko. Vilnius: Garnelis,2003 (Knyga apie tarpukario Vilnių)

Epšteinaitė D., sud. Jie gyveno Vabalninke. Vilnius: Valstybinis žydų muziejus, 2009.

Giršovičius A. Žydų mokyklos Lietuvoje 1772–1859 metais. K., 1997.

Jankauskienė A., sud. Telšių žydų senosios kapinės – atmintis per užmarštį. Telšiai: Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialas, 2018.

Kantautienė L. Raseinių krašto žydai: gyvenimai ir likimai. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2018.

Kavaliauskas V.,sud. Pažadėtoji žemė – Lietuva. Lietuvos žydai kuriant valstybę 1918-1940 metais. Vilnius: Petro ofsetas, 2013.

Jonušytė A., sud.Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos. Vilnius: Petro ofsetas, 2016; Kupiškių krašto žydų bendruomenės pastatai ir paminklai. Vilnius: Petro ofsetas, 2017.

Lempertienė L., Šiaučiūnaitė-Verbickienė J., sud. Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2009.

Levit A., sudar. Rietavas. V., 2013

Mūsų Molėtų žydai. V.: Petro ofsetas, 2016.

Niunkaitė Račiūnienė A. Lietuvos žydų tradicinio meno ir simbolių pasaulis. Atvaizdai, vaizdiniai ir tekstai. V., 2011.

Petrauskienė M., sud. Fotografas Chaimas Kaplanskis. Telšiai-Vilnius: Vilniaus dailės akadėmijos leidykla, 2007.

Palangos žydai. Išnykusi miesto istorijos dalis. (Mokslinės konferencijos medžiaga). Klaipėda: Druka, 2017.

Platukienė M., Dunderis V., Petrukonytė S. Neatpažinti. Neužmiršti. Alytaus miesto žydų senųjų kapinių epitafijų rinkinys.

Rupeikienė M. Nykstantis kultūros paveldas: Lietuvos sinagogų architektūra. V., 2003.

Sidelskis D., sud. Zilberių šeimos ir jų palikuonių istorija (Mūsninkų štetlas). Klaipėda: Druka, 2013.

Stepukonienė I., sud. Pakaunės žydai. Kaunas: Naujasis lankas, 2018.

Šubas M. Talmudinio mokslo žvaigždė. V., 1997. (Knyga apie Vilniaus Gaoną, kurios gale išspausdintas vienas jo laiškas šeimai)

Telšių atminties knyga: miesto žydų gyvenimas. Telšiai: Žemaičių muziejus „Alka“, 2020.

Telšių žydų bendruomenė istorijos šaltiniuose. Telšiai: Telšių apskrities archyvas, 2015.

Vildžiūnas L., sud. Mano senelių ir prosenelių kaimynai žydai. Moksleivių darbų konkursas. Vilnius: Garnelis. I. 2002. II. 2003. III. 2007.

Viršilienė J., Vitkus H., sud. Šilalės krašto žydai: istorija, atmintis ir paveldas. Šilalė, 2017.

Vitkus H., Skurdauskienė J., sud. Žemaitijos žydų kultūros paveldo atspindžiai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2019.

ZareckasJ., sud. Ukmergės žydų bendruomenės istorija. Ukmergė: Ukmergės kraštotyros muziejus/Valdo leidykla, 2008.

Zingeris E., sud. Šiaurės gėlės. Vilnius: Vaga, 1997.

Žąsytienė M. Švėkšnos žydų bendruomenė XVII-XX a. Klaipėda: Druka, 2018.

Žilinskas A. Dingusios tauto pėdsakais: iš Vilkaviškio žydų kultūrinio paveldo. Marijampolė: Piko valanda, 2016.

Žydai Pasvalio krašte. Pasvalys: Pasvalio krašto muziejus, 2011.

Копченова И., сост. Евреи на карте Литвы: Биржай. Москва: СЕФЕР, 2015. (Labai naudinga knyga skaitantiems rusiškai, dalyvavo ir Lietuvos autoriai)

Daugelyje „Versmės“ leidyklos knygų serijos „Lietuvos valsčiai“ tomų yra skyrių apie žydų bendruomenę.

Nespėjusiems pažiūrėti edukacinių komiksų pristatymo ir diskusijos – nuoroda į renginio įrašą:

Primename, kad mokytojai gali užsiregistruoti el. paštu info@jewish-heritage-lithuania.org ir nemokamai gauti į savo mokyklas M. Anušauskaitės sukurtus komiksus litvakų istorijos tematika.

Visi norintieji susipažinti su komiksais virtualiu formatu arba individualiai įsigyti popierinę komiksų versiją galės tai padaryti www.jewish-heritage-lithuania.org puslapyje.