Džiaugiamės, kad Judaikos tyrimų centro bendradarbių gretas papildė nauja specialistė – Aistė Puidokaitė, neseniai dalyvavusi Paideia instituto intensyviuose žydų istorijos ir kultūros kursuose. Kviečiame susipažinti su šia programa ir su Aiste, kuri aprašė savo studijų įspūdžius.

Paideia studijų programos dalyviai. Karl Gabor nuotrauka.

Paideia institutas, įsikūręs Stokholme, siūlo neįprastą studijų programą – aštuonių mėnesių intensyvius žydų istorijos ir kultūros kursus, pagrįstus tekstinių šaltinių skaitymu ir jų interpretavimu. Programa buvo įkurta 2000 metais, o mano studijuojamu laikotarpiu buvome jau 18-ioliktoji karta. Ši programa yra pristatoma kaip viena iš intensyviausių žydų istorijos studijavimo patirčių visoje Europoje. O dabar trumpai apie tai, kaip viskas atrodė praktikoje.

Aistė Puidokaitė (dešinėje). Karl Gabos nuotrauka.

Studijos prasidėjo rugpjūčio viduryje, o baigėsi kovo gale. Pačios paskaitos vyko vadinamaisiais ‘blokais’, tai yra, vienai temai būdavo skiriama viena ar dvi savaitės. Iš viso turėjome šešiolika skirtingų dėstomų dalykų su skirtingais kviestiniais dėstytojais, kurie dažniausiai atvykdavo iš Izraelio arba Jungtinių Amerikos Valstijų, ir per kelias savaites bandydavo perteikti kiek galima daugiau žinių. Paskaitos vykdavo kiekvieną dieną, paprastai nuo 9 val. ryto iki 17 val. vakaro, išskyrus penktadienius, kurie suteikdavo galimybę šiek tiek atsipūsti ir anksčiau baigti darbus, kadangi prasidėdavo šabas.

Paskaitos buvo sudėliotos chronologiškai, jose buvo liečiamos tokios temos, kaip žydų istorija, kultūra, filosofija, rabinistinė bei moderni hebrajų literatūra, kabala, judaizmo ir islamo, judaizmo ir krikščionybės santykiai. Viena įsimintiniausių paskaitų (mano pačios nuostabai) buvo „Reading the Bible with Medieval Eyes“, kurią dėstė Eranas Viezelis iš Ben Guriono universiteto. Paskaitos tikslas buvo perprasti žinomų egzegetų, tokių kaip Rashi ar Rashbam, biblijinio teksto studijavimo būdą. Taip pat turėjome savaitines paskaitas, kurios tęsėsi visą studijų laikotarpį. Tai – hebrajų kalba (du kartus per savaitę), Talmudo metodologija, kurios subtilumus mums bandė perteikti Stokholmo rabinė Ute Steyer, ir Parashat Hashavua (savaitinis Toros skaitymas), dėstytas britų rabino Eirano Davieso, tuo metu gyvenusio Stokholme. Pastarosios paskaitos tikslas buvo analizuoti savaitinį Toros skaitinį remiantis skirtingomis perspektyvomis.

Paideia studijų programos dalyviai. Karl Gabor nuotrauka.

Svarbu pabrėžti, jog Paideia yra nekonfesinė mokymosi įstaiga, taigi žydų sakraliniai tekstai studijuojami remiantis akademine perspektyva – jie suprantami ir interpretuojami visų pirma kaip žydų tautos kultūrinis ir religinis paveldas.

Turėjome išties labai įdomių paskaitų su draugiškais ir geranoriškais dėstytojais, kurie yra žinomi ir pripažinti žydų studijų akademiniame pasaulyje. Mums dėstė tokie ekspertai, kaip Israel Knohl, David Biale, Barbara Spectre ar Fania Oz – tuometinė Paideios direktorė ir žinomo Izraelio rašytojo Amos Oz duktė. Kiekvienai paskaitai gaudavome medžiagą skaitymui, kurios būdavo tikrai nemažai ir kurią spėdavome (arba dažniausiai nespėdavome) perskaityti, o pasibaigus dėstomam dalykui atsiskaitymas paprastai vykdavo raštu – turėdavome pateikti (dažniausiai kelių puslapių) rašto darbą tam tikra tema.

Programoje iš viso buvome 24 studentai, atvykę iš skirtingų Europos šalių. Daugiausia studentų buvo iš Vidurio bei Rytų Europos, tačiau keli atvyko ir iš Jungtinių Amerikos valstijų bei Kanados. Apskritai studijų atmosfera buvo tikrai gera, tikriausiai visi jautėmės esantys „vienoje valtyje“, galėjome dalintis bendrais džiaugsmais ir vargais. Visą studijų laikotarpį buvome skatinami kuo daugiau klausti, pasisakyti, diskutuoti, o tarpusavio diskusijos per paskaitas paprastai vykdavo hevruta metodu. Tai – teksto studijavimas poroje ar mažoje grupelėje, jį analizuojant ir dalinantis savomis įžvalgomis.

Paideia studijų programos dalyviai. Karl Gabor nuotrauka.

Be pačių paskaitų, turėjome įvairiausių susitikimų su Stokholmo ar Europos žydų bendruomenių atstovais, ekskursijų po Stokholmą, apsilankymų muziejuose, galimybę savanoriauti Stokholme vykusiame Limude, įvairias dirbtuves ir bendrą šabo vakarienę.

Kaip matyti, laisvo laiko likdavo ne itin daug – jo metu reikėdavo rašyti rašto darbus arba kompensuoti savaitės miego trūkumą, tad studentiško gyvenimo Stokholme, bent jau man, neteko patirti, tačiau pailsėti padėdavo švediška gamta bei pasivaikščiojimai miške.

Svarbi studijų programos dalis yra kasmetinė išvyka į Izraelį, kuri, lygiai kaip studijos Stokholme, buvo labai intensyvi. Kelionė truko beveik tris savaites – pirmąsias penkias dienas praleidome Yad Vashem Holokausto memorialiniame muziejuje, kuriame muziejaus paruošto seminaro pagalba susipažinome su skirtingais Holokausto aspektais, vėliau kelias dienas lankėmės Izraelio nacionalinėje bibliotekoje, kuri yra taip pat įsikūrusi Jeruzalėje, o likusį laiką keliavome po šalį. Su labai draugišku ir aktyiu gidu spėjome aplankyti Tel Avivą, Jeruzalę, Masadą, Tsfat miestą (kabalos ir žydų misticizmo centrą), kibucą Lavi, įsikūrusį Šiaurės Izraelyje, kuriame turėjome galimybę pabendrauti su ten gyvenančiomis šeimomis, bei kitas įstabias vietas. Iš kelionės po Izraelį liko labai šiltas prisiminimas – turo po Jeruzalės senamiestį metu mūsų gidas padarė mums staigmeną pakviesdamas į savo namus (kurie yra pačiame Jeruzalės senamiestyje!), kur suteikė progą pasigrožėti nuo jo šeimos balkono atsiveriančiu miesto vaizdu.

Grįžus iš Izraelio, laikas pradėjo eiti dar greičiau. Netrukus atėjo kovo galas, o su juo ir studijų pabaiga. Praėjus keliems metams po studijų baigimo ir permąstant įgytą patirtį, labai džiaugiuosi šiuo sprendimu ir esu laiminga, nes žinau, kad studijos mane praturtinto ir atvėrė tolimesnes galimybes siekti mokslų bei gilinti jau turimas žinias.

Paideia studijų programos dalyviai. Karl Gabor nuotrauka.

Baigiant pasakojimą verta paminėti ir praktinius aspektus – kiekvienam į programą atrinkam studentui skiriama stipendija, kuri padengia mokslų bei pragyvenimo išlaidas Stokholme, taip pat surandama gyvenamoji vieta (kas smarkiai palengvina atsikraustymo rūpesčius). Į programą gali būti atrenkami visi asmenys, susidomėję žydų studijomis, nepaisant amžiaus ar turimo išsilavinimo (yra būtina turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bet tai nebūtinai turi būti žydų studijos). Sėkmingai pabaigus Paideia programą yra galimybė toliau tęsti mokslus keliuose Europos universitetuose, taip įgyjant magistro kvalifikacinį laipsnį.

Susidomėję Paideia studijomis daugiau informacijos gali rasti čia.