Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos tyrimų centras ir Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, bendradarbiaudami minint Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus, kviečia į viešų paskaitų ciklą „Lietuvos žydų pasaulėžiūros pamatai“.

Ciklas pristato dvasinį ir intelektinį Lietuvos žydų pasaulį, jų sąsajas su tūkstantmečius mininčia judaizmo tradicija ir indėlį ją puoselėjant, žydų bendruomenės gyvavimą Lietuvos erdvėje, jos pasiekimus švietimo, mokslo ir meno srityse.

Šį kartą paskaitoje Nacionalinės bibliotekos Judaikos skyriaus vadovė dr. Lara Lempertienė pristato Toros studijų tradicijos tęstinumą privačiame ir bendruomeniniame gyvenime ir gvildena religinio švietimo mechanizmus bei formas. Iš pirmo žvilgsnio labai konservatyviai atrodančiai religinio švietimo sistemai Lietuva sugebėjo suteikti inovatyvumo, šalies  bendruomenę įvairiais istorijos laikotarpiais garsino daugelis iškilių mokslininkų ir pedagogų, iš kurių, ko gero, žinomiausias yra Vilniaus Gaonas Elijas ben Saliamonas Zalmanas. Tačiau paskaitoje kalbama ne tik apie jį.

medis2_text