Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos tyrimų centras ir Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, bendradarbiaudami minint Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus, kviečia į viešų paskaitų ciklą „Lietuvos žydų pasaulėžiūros pamatai“.

Ciklas pristato dvasinį ir intelektinį Lietuvos žydų pasaulį, jų sąsajas su tūkstantmečius mininčia judaizmo tradicija ir indėlį ją puoselėjant, žydų bendruomenės gyvavimą Lietuvos erdvėje, jos pasiekimus švietimo, mokslo ir meno srityse.

Žydų mistika – kabala – ištisus tūkstantmečius žadina teoretikų ir praktikų susidomėjimą. Kabalistinius raštus galima studijuoti siekiant sužadinti mistinę patirtį, geriau suprasti pamatinius judaizmo tekstus, pataisyti pasaulį arba pasikeisti pačiam ar galų gale žavėtis jais kaip literatūros kūriniais.

Šioje paskaitoje į kabalą žiūrima nemistiškai – kaip į istoriškai kitusią, kitų tradicijų paveiktą, įkvėptos vaizduotės ir kruopštaus tradicinių tekstų studijavimo rezultatą. Remiantis teorine literatūra trumpai apžvelgiamos kelios esminės žydų mistikos srovės, autoriai ir idėjos.

Kviečiame žiūrėti Nacionalinės bibliotekos darbuotojos Miglės Anušauskaitės dviejų dalių paskaitą „Nemistiška kabalos istorija“ iš ciklo „Lietuvos žydų pasaulėžiūros pamatai“.

Pirmoji dalis:

Antroji dalis:

medis2_text