Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos tyrimų centras ir Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, bendradarbiaudami minint Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus, kviečia į viešų paskaitų ciklą „Lietuvos žydų pasaulėžiūros pamatai“.

Ciklas pristato dvasinį ir intelektinį Lietuvos žydų pasaulį, jų sąsajas su tūkstantmečius mininčia judaizmo tradicija ir indėlį ją puoselėjant, žydų bendruomenės gyvavimą Lietuvos erdvėje ir jos pasiekimus švietimo, mokslo ir meno srityse.

Lektorė – Nacionalinės bibliotekos Judaikos skyriaus vadovė dr. Lara Lempertienė skaito dviejų dalių paskaitą „Judaizmas: bendruomenė, susikūrusi aplink tekstą“.

Paskaitoje siekiama pristatyti judaizmą ne kaip abstrakčių religinių konceptų ir dogmų sąvadą, bet remiantis bendruomeniniu aspektu. Pagrindiniu tradicinės judaizmo bendruomenės bruožu laikytina jos tekstinė orientacija: kanoniškieji (sakralūs) tekstai ne tik formuoja bendruomenės narių pasaulėžiūrą, bet ir daro tiesioginę įtaką bendruomenės sanklodai, vertybių hierarchijai, religinėms praktikoms ir individų kasdienai. Bendruomenė išlaikė šią ideologinę struktūrą net ir susiformavus pasaulietiniam žydų identitetui. Ketinama atkreipti dėmesį į tekstinės orientacijos palaikymo ir skleidimo mechanizmus, kurių svarbiausias yra savita švietimo sistema (tiesa, pastaroji bus išsamiai pristatyta atskiroje paskaitoje).

Kviečiame paklausyti pirmosios paskaitos dalies: „Knygos tauta“ – bet kokios knygos?“.

 

 

medis2_text