Lietuvos nacionalinės bibliotekos renginiai laikinai persikelia į virtualią erdvę! Tęsiant „Jaunosios judaikos“ paskaitų ciklą, kviečiame pasiklausyti Judaikos tyrimų centro bendradarbės Miglės Anušauskaitės paskaitos apie autobiografijose aprašytas žydų jaunimo patirtis.

 

Vilniuje įsikūręs Žydų mokslinių tyrimų institutas (YIVO) 1932, 1934 ir 1939 metais skelbė konkursus, kuriuose galėjo dalyvauti 16–22 metų jaunimas. Dalyviai buvo prašomi atsiųsti savo autobiografijas arba dienoraščius, kuriuose kuo nuoširdžiau ir atviriau pasakotų apie savo kasdienybę, aplinką, asmeninį gyvenimą. Geriausių autobiografijų autoriai gavo piniginius prizus, o YIVO – vertingos medžiagos apie žydų jaunimo gyvenimą.

Tai nebuvo vienintelė YIVO iniciatyva, siekiant surinkti žinių apie žydų jaunimą (iš kitų būtų galima paminėti mokyklose dalintas anketas ir mokyklinių sąsiuvinių rinkimą), tačiau šiandien autobiografijų kolekcija ypač domina tyrėjus. Taigi žinia, kad prieš keletą metų Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje atrasta apie pusšimtį iki tol neskaitytų sąsiuvinių, sulaukė didelio susidomėjimo.

Autobiografijose Lenkijos, Lietuvos ir kitų šalių jaunimas pasakoja apie daugeliui jaunų žmonių artimas patirtis: konfliktus su tėvais, pirmąją meilę, prabudusį lytiškumą, norą išsiskirti iš aplinkos ir tuo pat metu rasti sau artimą sielą, kūrybines ambicijas. Kita vertus, kitokia kultūrinė aplinka kūrė ir specifines, šiandieniam žmogui mažiau pažįstamas patirtis: perdėtą tėvų religingumą, dalyvavimą politinėse jaunimo organizacijose, mokslus ješivoje, antisemitinius susidūrimus… Nereikia pamiršti ir to, kad autobiografijose – kad ir kokiu neutraliu tonu jos būtų rašomos – gyvenimas yra ne tik fiksuojamas, bet ir konstruojamas.

Pirmojoje paskaitoje Nacionalinės bibliotekos Judaikos skyriaus vyriausioji metodininkė-tyrėja Miglė Anušauskaitė, besinaudodama keleto autobiografijų ištraukomis, aptaria jose iškylančias temas, į autobiografijas bei tuomečius jų tyrimus žvelgiant ir iš šių dienų perspektyvos.

jaun1