naciu

“Broliai žydai, boikotuokite Vokietijos produkciją! Priešinkimės Hitleriui!“

Lietuvos žydų Holokausto minėjimo dienos data pasirinkta įamžinant Vilniaus geto sunaikinimo dieną 1943 m. Tačiau tai nebuvo tragedijos pradžia, o jos nuojauta tvyrojo tarp Lietuvos žydų jau nuo 1935 m. rugsėjo, hitlerinei Vokietijai paskelbus antižydiškus Niurnbergo įstatymus. Lietuvos žydai neturėjo jokių abejonių dėl to, ką neša nacizmas žydams ir kitoms “nearijinėms“ tautoms. Šiandien skelbiame “Boikoto komiteto“, skatinusio nepirkti Vokietijos prekių ir nepalaikyti karui besirengiamos Vokietijos pramonės, atsišaukimą. Boikotui pritarė daugelio Lietuvos miestų ir miestelių žydų bendruomenės. Šioje atsišaukimo kopijoje įrašytas Virbalio pavadinimas, bet Lietuvos nacionalinės bibliotekos Judaikos kolekcijoje yra apie 20 kopijų su įrašytais įvairiais boikote dalyvavusiais miestais.

Šiandien diskusijose apie Holokaustą galima išgirsti nuomonę, kad nacių okupacijai prasidėjus dar nebuvo žinoma, kokiais baisumais ji pasireikš. Iš tikrųjų, žiaurių įvykių, kurių aukas šiandien minime, mastams nusakyti ko gero nepajėgė jokia žmonių vaizduotė, tačiau Lietuvos žydams buvo aišku, kad nacių politika įkūnija absoliutų blogį, su kuriuo jie bandė kovoti dar neprasidėjus karui.