Kovo 7 d. įvykusio renginio “Eshet hayl. Lietuvos žydų moterys prieš totalitarinius režimus“ dalyvės ir klausytojai buvo apjungti siekiu kuo daugiau pakalbėti ir sužinoti apie šių moterų dramatiškus išgyvenimus, dažnai tragiškus likimus, anot Neringos Latvytės-Gustaitienės – “neįmanomus pasirinkimus“ tarp dviejų totalitarinių režimų priespaudos išraiškų. Bibliotekoje tą vakarą užsibuvome, nes dvasios stiprybės ir atsparumo blogiui atmintis rūpi visiems!

Kviečiame pažiūrėti renginio vaizdo įrašą.

Renginio dalyvės:

Giedrė Jankevičiūtė yra dailės istorikė ir parodų kuratorė, ji dirba Lietuvos kultūros tyrimų institute, yra Vilniaus dailės akademijos profesorė. Šiuo metu G. Jankevičiūtės tyrimų centre – Lietuvos dailė ir dailės gyvenimas 1939–1944 m.

Lina Mumgaudytė – tapytoja, iliustratorė, VU istorijos fakulteto magistrantė. Nuo 2018 metų vykdo projektą “Bright women in the dark period“, kurio metu per paskaitas ir parodas visuomenei pristatomos Antrojo pasaulinio karo žydžių menininkių istorijos.

Neringa Latvytė-Gustaitienė yra istorikė, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Istorijos tyrimų skyriaus vedėja ir Holokausto ekspozicijos kuratorė. Ji kalbės apie žydų moteris pasipriešinimo naciams kovose.

Prof. Violeta Davoliūtė yra kultūros istorikė, VU TSPMI partnerystės profesorė, vyr. mokslo darbuotoja LKTI ir vizituojanti tyrėja Friedricho Schillerio universitete Jenoje. Renginio metu ji pasidalins savo tyrimų apie Lietuvos tremtines žydes rezultatais.

dalyves