Apie žydų Naujuosius metus (hebr. Roš hašana) Talmudo išminčiai sako: „Šią dieną Visagalis atskleidžia tris knygas: viena skirta visiškiems teisuoliams, kita – nusidėjėliams, o trečioji knyga – „viduriniesiems“. Teisuoliai per Roš hašaną nedelsiant įrašomi į knygą ir pritvirtinami prie gyvenimo, nusidėjėliai užfiksuojami ir pritvirtinami prie mirties, o „viduriniųjų“ likimas sprendžiamas per Jom Kipur (Atgailos dieną, minimą praėjus 10 dienų po Roš hašana).

Žydų tekstinėje tradicijoje pirmoji Roš hašana, ryškiausiai atspindinti savo tikrąją esmę, pristatoma kaip žmogaus sukūrimo diena. Pagrindinis jos įvykis – žmogaus įžengimas į istorinį procesą. Šią, šeštąją pasaulio kūrimo dieną, laiko energija buvo pasiekusi savo aukščiausiąją vertę. Nuo to momento kiekvieną Roš hašaną ši energija maksimaliai padidėja ir skatina ypatingą dvasinį pakilimą ir „pradžios taško“ atgimimą. Štai kodėl šią dieną visada sustiprėja žmogaus atsinaujinimo potencialas. Kai nuoširdžiai ir tvirtai nusprendžiam dvasiškai pakilti, įsikvėpti prasmingesniam gyvenimui ateinančiais metais, pradedame semti šios žmogaus sukūrimo dienos užslėptą energiją. Joje glūdi realių pokyčių jėga, ir tai padeda žmogui transformuotis, tapti kitokiu.

Žodžio roš prasmės – galva ir pradžia. Galva – visa ko pradžia. Smegenys generuoja idėjas, mintis. Vėliau tai pasireiškia erdvėje ir laike, po truputį, dalimis – juk bet kuri idėja realizuojama etapais. Metų pradžią, vadinamą galva, galime palyginti su grūdu, kuriame „įpakuoti“ visi ateinančių metų įvykiai, arba su granato, esančio Roš hašana simboliu, sėklomis, savyje saugančiomis visą metų spalvingumą ir galimybių gausą.
Žodis šana (metai) turi tą pačią šaknį kaip šinui (pasikeitimas). Kiekvieni metai yra skirtingi, nepanašūs vieni į kitus, nes jie turi savo ypatingą paskirtį, naują vaidmenį bendrame istorijos procese.

rošhašana

Tekstą parengė Ruta Bloštein

Roš hašana proga Judaikos tyrimų centras linki visiems savo bičiuliams dvasinio atsinaujinimo, ryžto svarbiems pokyčiams įvykdyti bei kūrybinės energijos!

nuotraukoje – Berlyne leisto žydų literatūros ir meno žurnalo Milgroym (jid. Granatas) 1922 m. 1 numeris. Iš Lietuvos nacionalinės bibliotekos Judaikos kolekcijos.