Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Judaikos tyrimų centras įsteigtas 2017 m. gegužės 3 d., tačiau oficialiai centras atidaromas gegužės 22 dieną.

Pagrindinė centro užduotis – užtikrinti žydų dokumentinio paveldo tyrimą, edukacinių-informacinių projektų organizavimą, išsamios informacijos apie jų rezultatus sklaidą. Centras yra atvira ir į edukacinį bendradarbiavimą orientuota įstaiga, aktyviai skleidžianti informaciją apie žydų dokumentinę kultūrą savo renginiuose, kultūrinėje šalies ir užsienio spaudoje, socialiniuose tinkluose, taip pat kaupianti modernių judaikos leidinių rinkinį.

Per Judaikos centro atidarymo renginius kalbės Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas, Žydų mokslinių tyrimų instituto (YIVO) direktorius Jonathanas Brentas, YIVO bibliotekos direktorė Liudmila Šolochova, Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorė Jolanta Budriūnienė, Nacionalinės bibliotekos Judaikos tyrimų centro vadovė Lara Lempertienė, monografijos apie Strašūno biblioteką autorė Frida Shor, kiti garbūs svečiai.

Judaikos tyrimų centro skaityklai bus suteiktas Chaiklo Lunskio, bibliotekininko, Strašuno bibliotekos fondų saugotojo, žydų dvasinių vertybių puoselėtojo, vardas. Skaitykloje kabės jo portretas. Šalia bus Antanui Ulpiui dedikuota memorialinė lentelė, pagerbianti jo nuopelnus žydų kultūrai. A. Ulpis – Lietuvos bibliografas, per visas negandas išsaugojęs judaikos lobį, kuris šiuo metu yra laikomas Nacionalinėje bibliotekoje.

Per Judaikos tyrimų centro atidarymą bus pristatyta paroda „Strašuno bibliotekos žmonės ir knygos“. Paroda skirta unikaliam Vilniaus kultūros reiškiniui – pirmai žydų viešajai bibliotekai, veikusiai 1902–1940 m. Drauge yra minimos ir bibliotekos steigėjo, bibliofilo ir mecenato Mato Strašuno (1817–1885), testamentu palikusio savo retų knygų kolekciją ir lėšų bibliotekos veiklai vykdyti, 200-osios gimimo metinės. Ekspozicijose bus pristatomos M. Strašuno kolekcijos knygos, su bibliotekos steigimu ir veikla susiję dokumentai, taip pat atsispindės bibliotekos vaidmuo Vilniaus žydų kultūros gyvenime.

Prieš parodos atidarymą numatytas muzikinis intarpas: Anatolijaus Šenderovo kūrinį „Cantus in memoriam Jascha Heifetz“ atliks M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinė, ansamblio „Klezmer Klangen“ smuikininkė Saulė Buikaitė.

Gegužės 23 d. Samuelis Kassowas, vienas žymiausių žydų istorijos tyrėjų, Trinity koledžo (JAV) istorijos profesorius, skaitys paskaitą „Žydiškojo Vilniaus unikalumas“. Tad akademinė visuomenė, mokytojai, muziejų, bibliotekų, įvairių kitų organizacijų specialistai, kuriuos domina žydų kultūros tematika, turės galimybę nuodugniau paanalizuoti Vilniaus žydų kultūros turtingumą.

Tą pačią dieną taip pat bus pristatomas „Vilniaus projektas“, vykdomas Žydų mokslinių tyrimų instituto (YIVO Institute for Jewish Research, YIVO) kartu su Nacionaline biblioteka ir Valstybiniu centriniu archyvu.“Vilniaus projekto“ rėmuose siekiama atkurti prieškario YIVO instituto ir kitų Vilniaus žydų institucijų kolekcijų turinį, užtikrinant jų išlikimą ir prieinamumą visuomenei. Vykdant projektą identifikuojami, restauruojami ir skaitmeninami išlikę Lietuvos žydų bendruomenės dokumentai bei spaudiniai, jie pristatomi suinteresuotai auditorijai. Projekto tikslas – atkurti iki šiol nežinomuose dokumentuose užfiksuotas žinias apie išskirtinį istorinį ir kultūrinį fenomeną – Rytų Europos žydų bendruomenę, kurioje Lietuvos ir Vilniaus bendruomenės vaidino pagrindinį vaidmenį.

Maloniai kviečiame į Nacionalinės bibliotekos Judaikos tyrimų centro atidarymo renginius.

Sekite renginių naujienas „Facebook“ paskyroje ›

Trumpai apie renginius

Gegužės 22 d.
13 val. – Judaikos tyrimų centro atidarymas (V a., fojė)
14 val. – parodos „Strašuno bibliotekos žmonės ir knygos“ atidarymas (III a., Parodų salė)

Gegužės 23 d.
13 val. – Samuelio Kassowo (JAV) paskaita „Žydiškojo Vilniaus unikalumas“ (V a., Konferencijų salė)
14.30 val. – „Vilniaus projekto“ pristatymas (V a., Konferencijų salė)

Įėjimas atviras.

LNB_YIVO_Kvietimas_Bendri_LT_002_-01 (1)