Tarpukariu gimtoji kalba, paveldėta iš motinos lūpų, pradėta vertinti kaip vienas iš esmingiausių žmogaus identiteto bruožų, neatsiejamas nuo kultūros. Būtent per šį laikotarpį suklestėjo jidiš kalba. Ne maža dalis kūrėjų, iki tol rašiusių hebrajų kalba, pradėjo kurti savo gimtąją – jidiš – kalba. Kartu atsiradus platesniam švietimo įstaigų tinkui, reikėjo užtikrinti, kad jaunoji karta – vaikai – turėtų galimybę skaityti jidiš kalba. Būtent XX a. pr. vyko sparčiausias vaikiškų knygelių leidimas.

Nacionalinė biblioteka saugo ne mažą dalį vaikiškų knygelių, periodinių leidinių leistų tarpukario laikotarpiu. Šiandien mes jums pristatome vaikams skirtą knygelę, jidiš kalba, kuri buvo išleista 1916 metais, Vilniuje. Pasakojimas prasideda taip: „Prieš šimtą metų Lietuvos žemėje gyveno puikus karalius, kuris valdė ištisus miestus ir kaimelius. Jo laukai buvo derlingiausi krašte, miškai – didžiausi, upės – plačiausios.“ Šiam pasakojimui būdingas lietuviškasis kontekstas, vienoje iš iliustracijų galima įžvelgti Gedimino bokšto leitmotyvą (pav. 1).

Knygos autorius Dovidas Einhornas – litvakas – garsus jidiš poetas, kuriam būdingas vėlyvasis romantizmas. Gimtoji kalba jam buvo vienas iš svarbiausių tapatybės požymių: „Būsite vientisas žmogus su savo gimtąją kalba ir su savo kultūra, kurią jau turit. Niekas neuždarys šio lango, jei dainuosite lopšinę, kurią jums dainuodavo mama“ (David Eynhorn, Palestine odes biro-bidzshan? Menakhem Mendel un Tevje der milkhiker, Pariz, 21 June 1935, p. 5). D. Einkorno kūryba tai literatūrinė eseistika su Lietuvos kraštovaizdžio aprašymais, vietinės istorinės atminties, kultūrinio pamato, gyventojų tipažų reprezentacijomis.

Pati knyga yra įdomi, nes joje yra marginalija – vaiko užrašas, kad knyga yra labai įdomi. Ši knygelė buvo išspausdinta Boriso Kleckino spaustuvėje – garsaus tarpukario laikotarpio žydų leidėjo-spaustuvininko (pl. Žr. Litvakai).

Autorius:

דוד איינהארן/David Eynhorn/Dovidas Einhornas (1886-1973)

Apie autorių galima paskaityti čia

http://yleksikon.blogspot.lt/2014/06/dovid-eynhorn-david-einhorn.html

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Eynhorn_Dovid

Pavadinimas:

א מאמעס טרערען/A mames treren/Motinos ašaros

20170208_092033

Metai: 1916

Leidimo vieta:

ווילנער פערלאג פון ב. א. קלעצקין/Vilner ferlag fun B. A. Kletskin/Vilniaus Boriso Kleckino leidykla

Marginalijos:

דער בוך איז זייער א פרעכטיקער/Knyga yra labai įdomi

20170208_092017

Antspaudas:

ביבליאטעק  און לייען-זאל ביין חברת מפיצי השכלה/Žydų draugijos “Švietimo skleidėjai”, veikusios Rusijos imperijoje 1863-1920 m., Vilniaus filialo, įkurto 1909 m., biblioteka/Библиотека Виленского отделения общества для распр. просв. между евреями в России.

20170208_162423

Iliustracijos:

Iliustracijų autorius Bencionas Cukermanas (plačiau žr. Skiltyje “Veidai“)

Saugotojas: Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka